Přihláška

NEJPRVE SE PODÍVEJ NA AKTUÁLNÍ NABÍDKU NAŠICH KURZŮ

Omlouváme se, ale některé turnusy jsou již obsazeny. Na tyto turnusy přijímáme přihlášky na místa náhradníků.

Kurz
Kontaktní údaje

* červeně označená pole jsou povinná

Jméno Příjmení
Datum narození Ulice, ČP
MěstoPSČ
Kontaktní emailKontaktní telefon
Rodné číslo Číslo cestovního dokladu (OP či PAS)
Odjezdové místo  
Škola do které chodím Strava
Co od Ambroziády očekávám:
Odkud jste se o nás dozvěděli
Slevový kód
Poznámky, přání
či další požadavky
Chci fakturu na zaměstnavatele
Název firmy
AdresaDIČ
MěstoPSČ
Dávám tímto souhlas s tím, aby organizátor Umělecká agentura Ambrozia jako správce zpracoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zde uvedené osobní údaje. Správce může tyto údaje používat výhradně v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a), že jej mohu kdykoli odvolat.
Odesláním účastnického poplatku se vzdáváte možnosti zrušení přihlášky a vrácení peněz.

Po odeslání tohoto formuláře proveďte nejpozději do 7 dnů platbu za účastníka na účet: 107 - 948 810 0267/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky. Toto číslo Vám přijde po přihlášení na kurz. Odesláním přihlášky a účastnického poplatku se vzdáváte možnosti zrušení přihlášky.