Údaje přihlašovaného:

Jméno:    Příjmení:    Datum narození:  
Ulice:    Město:    PSČ:


Doplňující údaje:

Kontaktní e-mail:    ... nejlépe na rodiče
Telefon na rodiče: ... více tel.čísel oddělte čárkou
Škola, kterou navštěvuji:

Nyní nám napište, jakým způsobem jste se o této akci dověděli. Zda od kamaráda (napište jeho jméno) nebo z novin (z jakých?), z televize (z jaké?) nebo z rádia (z jakého?). Nebo byl přímo na vaší škole nábor? A nebo jste se o akci dověděli úplně jiným způsobem. Jakým? Vyplnění této kolonky je pro nás velmi důležité, proto mu prosím věnujte velkou pozornost:
Pokud jste využili služeb partnerského slevového portálu, zadejte číslo voucheru:

Důležité! Vyberte prosím, na který turnus se chcete přihlásit